Kontakt

Formand Leif Clausen 62225910

Kasserer Lisa Rasmussen 62226095

Sekretær Anders Fredskild 61265804

Bestyrelsesmedl. Jacob Handrup 61696886

Bestyrelsesmedl. Claus Larsen 62542542

Havnefoged Martin Tøt 60686670

Vindeby Bådelaug kan desuden kontaktes på mail.

Adressen er:

vindebyhavn@gmail.com

Beskriv venligst i emnefeltet hvem henvendelsen er til (formand, havnefoged, kasserer eller webmaster)